AVIOEHTO TURKU & LÄHIYMPÄRISTÖ

Avioehtosopimus

Avioehdolla voi vaikuttaa siihen omaisuuteen, joka huomioidaan avioero-osituksessa. Myös puolison kuolema synnyttää ositusperusteen, eli voit vaikuttaa ns. jäämistöosituksessa huomioitavaan omaisuuteen. Tietyissä tilanteissa avioehtoa voidaan käyttää myös tehokkaana verosuunnittelukeinona.

Avioehto astuu voimaan kun se on rekisteröity maistraatissa.

Avioliiton aikana vallitsee omaisuuden ja velkojen erillisyyden periaate. Mikäli avioliittosi päätyy eroon, tehdään omaisuuden jakaminen, jota kutsutaan ositukseksi. Ositusperusteena on siis avioerohakemus tai puolison kuolema. Tämä päivä määrittää sen omaisuuden joka tulee osituksen piiriin. Yksinkertaistaen osituksessa lasketaan kummankin osapuolen nettovarat (varat-velat), Nämä varat lasketaan yhteen ja näin saadaan avio-oikeuden alaisen omaisuuden yhteisarvo. Kummallakin osapuolella on oikeus saada tuosta omaisuudesta puolet. Puolitus tapahtuu siten, että varakkaampi puoliso maksaa tasinkoa niin paljon, että omaisuuden arvot ovat yhtä suuret. Jäämistöosituksessa puolitusperiaate ei ole ehdoton, varakkaampi leskeksi jäänyt henkilö voi ilmoittaa pitävänsä oman omaisuutensa. Puolitusperiaatteesta on mahdollista poiketa avioehdolla molemmissa tapauksissa. Huomioithan, että avioehtosopimus vaikuttaa myös perinnönjakoon erityisesti tilanteessa, jossa perillispiiri ei ole puolisoilla sama.

Kumpi tahansa avioliiton osapuolista voi vaatia ositusta ositusperusteen synnyttyä. Kuolinpesässä leskellä ja muilla osakkailla on kullakin oikeus vaatia ositusta tehtäväksi. Muistathan, että ositusvaade ei vanhene, siksi ositussopimus on hyvä laatia, vaikka omaisuuden arvo ei olisi merkittävä.

Avioehto määrittää avioero-osituksen lopputuloksen sekä myös jäämistöosituksessa lopulta perinnönjaon. Koska kyseessä on koko elämän aikana hankitun omaisuuden määräämistä, suosittelemme valitsemaan kokonaisvaltaisen palvelun.

Tyyppitilanteita joiden vuoksi avioehtosopimus laaditaan

1) Uusiopari, jossa osapuolilla on lapsia aiemmasta suhteesta.

2) Toisella osapuolella merkittävää omaisuutta ennen avioliittoa.

3) Halutaan jättää osituksen ulkopuolelle perinnöt, testamenttisaannot tai lahjoitukset.

4) Toisella tai molemmilla on yritysvarallisuutta.