OSITUS

Miksi kääntyä asiantuntijan puoleen?

Mikäli olet vasta harkitsemassa avioeroa, ota yhteyttä asiantuntijaan. Ennen avioerohakemuksen jättämistä on mahdollista järjestellä omaisuutta tulevaa ositusta silmällä pitäen. Usein tämä on molempien puolisoiden etu. Varsinkin tilanteessa, jossa toinen puolisoista haluaa säilyttää yhteisen kodin , jopa tuhansien eurojen verosäästö on mahdollista. Älä epäröi ottaa yhteyttä. Ositus voi näyttää yksinkertaiselta, tärkeintä on kuitenkin ymmärtää sisältö ja mm. sanamuotojen vaikutus verotukseen. Jäämistöositus ja perinnönjako tehdään usein vasta lesken kuolemisen jälkeen. Usein kuitenkin merkittävää omaisuutta, kuten asunto ja mökki, myydään lesken eläessä. Tiesitkö, että verotukseen voidaan usein vaikuttaa. Pieni satsaus asiantuntijapalveluihin voi tuoda moninkertaisen hyödyn asiakkaalle. Useinkaan asuntosi välittäjä ei ole verotuksen ammattilainen ja voit joutua maksamaan veroja tarpeettomasti. Voit jättää asuntosi meille myytäväksi, jolloin hoidamme myynnin ja verotuksesi kerralla kuntoon.

Mistä osituksessa on kyse

Avioliiton aikana vallitsee omaisuuden ja velkojen erillisyyden periaate. Mikäli avioliittosi päätyy eroon, tehdään omaisuuden jakaminen, jota kutsutaan ositukseksi. Ositusperusteena on siis avioerohakemus tai puolison kuolema. Tämä päivä määrittää sen omaisuuden joka tulee osituksen piiriin. Yksinkertaistaen osituksessa lasketaan kummankin osapuolen nettovarat (varat-velat), Nämä varat lasketaan yhteen ja näin saadaan avio-oikeuden alaisen omaisuuden yhteisarvo. Kummallakin osapuolella on oikeus saada tuosta omaisuudesta puolet. Puolitus tapahtuu siten, että varakkaampi puoliso maksaa tasinkoa niin paljon, että omaisuuden arvot ovat yhtä suuret. Jäämistöosituksessa puolitusperiaate ei ole ehdoton, varakkaampi leskeksi jäänyt henkilö voi ilmoittaa pitävänsä oman omaisuutensa. Kumpi tahansa avioliiton osapuolista voi vaatia ositusta ositusperusteen synnyttyä. Kuolinpesässä leskellä ja muilla osakkailla on kullakin oikeus vaatia ositusta tehtäväksi. Muistathan, että ositusvaade ei vanhene, siksi ositussopimus on hyvä laatia, vaikka omaisuuden arvo ei olisi merkittävä.